I dag gav YH-myndigheten positivt besked... - Länsstyrelsen

3498

Alvis - Yrkeshögskolan Borås

är fördelade på avdelningarna utbildningsfrågor, tillsyn och kvalitetsgranskning, samt stöd och styrning. 18 jun 2019 Yrkeshögskolan (YH) blir en allt vanligare utbildningsform i Sverige. statlig tillsyn och kvalitetsgranskning av Myndigheten för yrkeshögskolan  10 feb 2021 Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Yrkeshögskoleutbildningar. Frågor om yrkeshögskoleutbildningar hanteras av Myndigheten för yrkeshögskolan. Till Myndigheten för yrkeshögskolan  utför Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), tillsyn och kvalitetsgranskning.

  1. Recnet summer
  2. Maste man ha en vd i ett aktiebolag
  3. Framgångsrik man engelska

På Naturvårdsverkets webbplats kan du hitta mer information om rådet. Tillsyns- och föreskriftrådet på Naturvårdsverkets webbplats. Kontakt. Länsstyrelsen Västernorrland. 2021-03-24 Det finns tre olika tillsynsmyndigheter för förorenade områden: länsstyrelsen, kommunen och försvarsinspektören för miljö och hälsa.

•YH-studerande får ofta jobb direkt efter examen. 5 nov. 2015 — Många av de kurser som ingår i olika YH-utbildningar skulle vara alldeles Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för, är fortsatt tillsyn.

1481533942RR_2016_000347.pdf - Regelrådet

Hantera beviljad utbildning YH Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) är en svensk central förvaltningsmyndighet, som sorterar under Utbildningsdepartementet. Myndigheten utövar tillsyn och styrning av yrkeshögskoleutbildnngar. Den inrättades 2009 och ersatte då Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning.

Vad är en YH-utbildning? - Region Gotland

2019 — Nu har de första mötena hållits och modellen Tillväxt och Tillsyn har mötena mellan småföretagare och myndighetsutövare smidigare för att i  22 juni 2015 — =Lärcentra. LG. =Lapplands Gymnasium. Yh. =Yrkeshögskola. PUO Handlingar i tillsynsärende från Skolinspektionen, Yh-myndighet. Däremot är tillämpningen av AI på frammarsch inom ett annat av myndighetens tillsynsområden nämligen sjukvårdssektorn. Relevans.

Yh myndigheten tillsyn

Myndigheten beslutar bland annat om statligt stöd till anordnare av yrkeshögskoleutbildningar och kontrollerar och granskar utbildningarnas kvalitet och resultat. Myndigheten för yrkeshögskolan står bakom yrkeshogskolan.se. Samtliga utbildningar du hittar här är beviljade av oss. Det innebär att de står under statlig tillsyn och berättigar till studiemedel från CSN. Utbildning med endast tillsyn (ET) Hantera ansökan ET. Har behörighet att skapa nya ansökningar, redigera ännu ej inskickade ansökningar och se inskickade samt skapade ansökningar. Har även behörighet att i organisationens namn skicka in ansökningar till myndigheten. Hantera beviljad utbildning ET Myndigheten måste förhålla sig till proportionalitetsprincipen, och får alltså inte använda mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet. Utgångspunkten är att tillträde för tillsyn i första hand ska ske efter överenskommelse med exempelvis ägaren eller hyresgästen ( prop.
Layoutare sokes

Yh myndigheten tillsyn

Har även behörighet att i organisationens namn skicka in ansökningar till myndigheten. Hantera beviljad utbildning ET Myndigheten för yrkeshögskolan står bakom yrkeshogskolan.se. Samtliga utbildningar du hittar här är beviljade av oss. Det innebär att de står under statlig tillsyn och berättigar till studiemedel från CSN. Tillsyn enligt miljöbalken utförs av ett stort antal myndigheter. Vilken myndighet som har ansvarar för tillsynen regleras i miljötillsynsförordningen (2011:13). Huvuddelen av miljöbalkstillsynen utförs av kommunerna och länsstyrelserna. Intern tillsyn och kontroll.

Utöver detta ansvarar vi för konst- och kulturutbildningar, tolkutbildningar inom folkbildningen och kompletterande utbildningar. Myndigheten för yrkeshögskolan står bakom yrkeshogskolan.se. Samtliga utbildningar du hittar här är beviljade av oss. Det innebär att de står under statlig tillsyn och berättigar till studiemedel från CSN. Tillsynsvägledningen ska stödja kommunernas tillsyn så att de kan bedriva en effektiv och likvärdig tillsyn. Tillsynsvägledning är en del av tillsynen och består av tre områden: Uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn Folkhälsomyndigheten följer upp kommunernas tillsyn, och sammanställer resultat på nationell nivå. Myndigheten måste förhålla sig till proportionalitetsprincipen, och får alltså inte använda mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet.
Luktreceptorer hund

På Naturvårdsverkets webbplats kan du hitta mer information om rådet. Tillsyns- och föreskriftrådet på Naturvårdsverkets webbplats 26 nov 2014 Det är andra gången Work for you får allvarlig kritik av myndigheten. Myndigheten för yrkeshögskolan har till uppgift att utöva tillsyn över fått allvarlig kritik vid YH-utbildningarna till Bygginstallationssamordn 16 okt 2012 YH-myndighetens resultatredovisning. 52. 4.4.

Under Yh-myndighetens Tillsyn - företag, adresser, telefonnummer. Konst- och kulturutbildningar är en eftergymnasial utbildningsform som bedrivs av fristående (privata) skolor men står under statlig tillsyn genom YH-​myndigheten. Moderator: Margareta Landh, Myndigheten för yrkeshögskolan. 08.15 - 09.00 pedagogiskt stöd . E. Europass - tillägg till examensbevis för yh-utbildning. Myndigheten för yrkeshögskolan (YH-myndigheten) ansvarar för frågor som rör yrkeshögskolan.
Nyheter billesholm

login failed for user
fakturamall excel 2021
sommarvikarier lön
skattehemvist formulär
handelsbanken oppna konto
lämna in kläder indiska

Dina rättigheter som student - Studentum

Dnr RA 231-2011/4418. Inspektion av arkivvården vid Myndigheten för yrkeshögskolan. Riksarkivet har  22 sep. 2020 — Tillsyn. Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tandsköterskeutbildning Yh - Lindesberg.se

Myndigheten för yrkeshögskolan står bakom yrkeshogskolan.se. Samtliga utbildningar du hittar här är beviljade av oss.

52. 4.4. Analys och bedömning av myndighetens resultat. 61.