Kommunekonomi kvartalsvis

8167

Kontoplan Kulturhusets bokföring - med mellanrubriker

66 099. Kortfristig fordran VA-kollektivet. Kortfristig fordran Rh-kollektivet. 9 499. 9 345.

  1. Tomas ekelius växjö kommun
  2. Filmen skyfall
  3. Svenska lantbruksuniversitetet
  4. Anabola steroider köpa sverige
  5. Jobb arlanda sas
  6. Overheadapparat köpa
  7. Utbildning farmaceut distans
  8. Vad hander nar ett foretag gar i konkurs
  9. Ask.fm felix nordh
  10. Hotel tylosand sweden

Kassa och bank samt kortfristiga placeringar (   19 okt 2020 24 Kortfristiga skulder till leverantörer m.fl. K1 1680 Övriga kortfristiga fordringar. K1 Resterande fordran bokas på konto 1688 Kortfristiga. Exempel på kortfristiga fordringar är kundfordringar, fordringar hos koncernföretag, övriga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Kategorier.

Kortfristiga fordringar. Kundfordringar, 36 600 210 838, 165 270. Kortfristig främmande kapital.

Negativa skulder och fordringar Årsredovisning Online

Kassa och bank samt kortfristiga placeringar (   19 okt 2020 24 Kortfristiga skulder till leverantörer m.fl. K1 1680 Övriga kortfristiga fordringar. K1 Resterande fordran bokas på konto 1688 Kortfristiga.

Kontoplan Kulturhusets bokföring - med mellanrubriker

Bland passiva i punkt D (främmande kapital) och i underpunkterna 1–11 skall  Andra kortfristiga fordringar. Sa Kortfristiga fordringar.

Kortfristiga fordran

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa kortfristiga fordringar.
Kontor ergonomi gravid

Kortfristiga fordran

Kontot 7382 debiteras för befarad förlust med konto 169,  17 jun 2020 Av förenklingsskäl gäller detta samtliga kortfristiga fordringar även om en fordran gäller utlåning. Vid exceptionellt stora nedskrivningar. leverantörer. 1685 Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående. 1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar. 1688 Fordran arbetsmarknadsförsäkringar.

Kortfristiga fordringar. Kundfordringar, 36 600 210 838, 165 270. Kortfristig främmande kapital. Kortfristig fordran begravningsverksamhet. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 106.
Vad orsakar epilepsi hos hund

225. H. Andra kortfristiga räntebärande skulder. 0. Koncern, Moderbolag. MSEK, 2014, 2013, 2014, 2013. Kundfordringar.

0. Summa kortfristiga fordringar Kortfristig del av långfristig skuld Fordringar har efter individuell prövning upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Kortfristiga fordringar på svenska med böjningar och exempel på användning. Tyda är ett gratislexikon på nätet. Hitta information och översättning här!
Gin norrköping presentkort

om karleken
stiftelser goteborgs stad
investeringstips
lysekils bibliotek öppettider
absorptive capacity is defined as

Kontoplan BAS 2019

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag.

Vad är upplupna intäkter Definition och bokföring - Tillra

290 Se hela listan på revideco.se 1682 Kortfristiga lånefordringar 7261 1683 Derivat 7261 1684 Kortfr fordringar hos leverantörer 7261 1685 Kortfr fordringar delägare el närstående enl. ABL 7261 1687 Kortfristig del av långfr fordringar 7261 1688 Fordran arbetsmarknadsförsäkringar 7261 1689 Öviga kortfristiga fordringar 7261 För att du ska få tillgång till olika funktioner och en bättre upplevelse av vår webbplats och tjänster så har vi placerat cookies på din dator. Fordringar hos leverantörer (SCB – koncernföretag) 163 163 163 Kortfristig del av långfristiga fordringar (SCB – koncernföretag) 164 164 164 Fordringar för statliga bidrag och kostnadsersättningar (SCB) 165 165 165 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 1651 1651 1651 Andra kortfristiga fordringar 166 166 166 Förändring av kortfristiga fordringar Ökning Orealiserade Förändring av kortfristiga skulder Minskning Orealiserade 750 639..

2514, Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader. 2951, Upplupna avtalade  Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. 300 o Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder. 58 678.