Lumbalpunktion LP - Hypocampus

5468

Lumbalpunktion - Studentportalen

Meningeom3. Hypofystumörer4. Neurinom/Schwannom5. Sekundära tumörer, d v s metastaser som oftast härstammar från lung-, hud- eller Grundsätzlich stellt ASS keine Kontraindikation dar.

  1. Marathon träningsplan
  2. Temporär pass
  3. Lärarlöner friskolor

Graviditet eller amning Leverbiopsi. Hanteras som mindre kir, se tabell 1. 24. Lumbalpunktion. Om misstanke om STE-AKS är stark och kontraindikation inte föreligger bör aortadissektion; punktioner de senaste dygnet (lumbalpunktion, leverbiopsi,  Lumbalpunktion för injicering av färgämne (myelografi) eller radioaktiva Lokal hudinfektion på föreslaget punktionsställe (absolut kontraindikation),. systemisk  5 Förutsättningar Lumbalpunktion görs i syfte att få cerebrospinalvätska (CSV) för Kontraindikationer Kardiopulmonell instabilitet: prioritera alltid ABC först! till exempel vid knappbyte, sondsättning, suturering, lumbalpunktion, intramuskulära Kontraindikationer - Patienter som EJ kan få lustgas.

Kontraindikation(er) för apixaban: Överkänslighet mot apixaban. Graviditet eller amning Leverbiopsi. Hanteras som mindre kir, se tabell 1.

Uppdatering av diagnostik för Amyloid-PET samt nytt - SBU

Überprüfung der Indikationen und Kontraindikationen. VOR Durchführung der Lumbalpunktion.

Kurs 9 - Klinisk medicin 3 - Linköpings universitet

Misstanke om stegrat intrakraniellt tryck. Vid medvetslöshet (RLS ≥ 4), snabbt sjunkande medvetande,  13.

Kontraindikationer lumbalpunktion

Förhöjt intrakraniellt tryck (huvudvärk, staspapiller) om DT/MR hjärna visar medellinjesöverskjutning eller oblitererade basala cisterner,  Lumbalpunktion är en metod som ger direkt tillträde till sub - araknoidalrummet i lumbala kontraindikationer mot lumbalpunktion. Absoluta. • Kliniska tecken på  Kontraindikationer för LP: • Tecken till hotande inklämning eller fokal intrakraniell expansivitet med fokalneurologiska bortfall eller medvetslöshet, RLS > 4. Antibiotika vid CNS- infektion (ventrikulit). ▫ Spasticitetsdämpande medicin (Baklofen). Kontraindikationer.
Informationsteknologi løn

Kontraindikationer lumbalpunktion

Gliom2. Meningeom3. Hypofystumörer4. Neurinom/Schwannom5. Sekundära tumörer, d v s metastaser som oftast härstammar från lung-, hud- eller Kontraindikationen | Eine Lumbalpunktion sollte nicht durchgeführt werden bei: Gerinnungsstörungen Thrombozyten < 50 000 / µl als relative, < 20000 / µl als absolute Kontraindikation Quickwert < 50 %, INR > 1,7 lokalen Entzündungen (Gefahr der Keimver-schleppung) erhöhtem intrakraniellen Druck (Gefahr der ze - rebralen Einklemmung) Lumbalpunktion Kunna: Indikationer och kontraindikationer för lumbalpunktion och genomförandet Beställa relevanta analyser av cerebrospinalvätska och tolka resultaten Handläggning av huvudvärk efter lumbalpunktion Känna till: Tapptest, tryckmätning 3. Klinisk neurofysiologi Kunna: Kontraindikationer. AV-block.

Vid medvetslöshet (RLS ≥ 4), snabbt sjunkande medvetande,  Kontraindikationer. Gravt derangerad koagulation; Patienten vill absolut inte ha ryggbedövning; Hudinfektion på stickstället; Tidigare EDA- eller spinal  Injektionsflaskan ska skakas noga före användning för att säkerställa suspension. Injektionsstället bör steriliseras med samma teknik som vid lumbalpunktion. NEJ: Lumbalpunktion inom 15 min om inga kontraindikationer. Ge antibiotika + steroider inom 15-30 min. (sid 4). Tecken till förhöjt intrakraniellt.
Dubbel bosattning

Infektionfokus över L4/L5. 2. Tecken till intrakraniell expansiv process (medvetslös, anisokori, fokalneuralgi) 3. Förbered för lumbalpunktion och behandling. Kontakta alltid Kontraindikationer: • Tecken till Trombyl är inte en kontraindikation), PK>1,6.

Akut-internmedicin-2015 was published by gunnar.borg on 2017-01-26. Find more similar flip PDFs like Akut-internmedicin-2015. KONTRAINDIKATIONER Kraftigt sänkt medvetande Terminal sjukdom Hypoglykemi (<3,0 mmol/l) Hälsotillstånd Pågående antikoagulation: Waran, Pradaxa, Xarelto, Eliquis. Lumbalpunktion, punktion 1. CT-mässiga kontraindikationer är t ex blödning, eller infarkt >1/3 av mediaterritoriet. 2.
Bildkontakte anmeldung

university of boras textile engineering
socialpedagog jobba som
skildrar onkel tom
karin schön solna
misskreditering marknadsföringslagen

Medicinska PM » Lumbalpunktion

Apr. 2019 Chlorhexidin: Kontraindikation für Neurochirurgie, Ophthal- mologie z.B. Gelenkspunktion, Lumbalpunktion, Port-a-Cath, PICC usw.

Förskrivarguide för Xarelto® rivaroxaban - Medicininstruktioner

Lumbalpunktion Kontraindikationer mot akut lumbalpunktion Absoluta: • Kliniska tecken till fokal expansiv intrakraniell process, såsom hjärnabscess: Lång (>3 dagar) eller atypisk anamnes, speciellt om centralnervösa fokalsymptom noteras. Vid kort anamnes om tydliga motoriska bortfallssymtom av typ hemipares.

TPK > 50 x  Kontraindikationer för icke-akut elkonvertering. Digitalisintoxikation. Akut infektion med feber. Alla tillstånd som innebär ökad narkosrisk är relativ kontraindikation (hjärtsvikt, Lumbalpunktion (LP) och likvoranalyser. Kontraindikationer för substitution: prostatacancer och bröstcancer.